O škole

ZUŠ duchovní hudby byla založena za účelem výchovy a vzdělávání mladých hudebníků a zpěváků zejména pro potřeby chrámových kůrů ve Frýdku – Místku a jeho okolí.
Škola působí ve Frýdku – Místku od roku 1995. Původním záměrem bylo založit malou školu, ale zájem o vzdělávání byl již od počátku překvapivě veliký, školu v současné době navštěvuje více než 200 žáků a prostory školy již neumožňují kapacitu navyšovat. Škola proto zřídila jedno odloučené pracoviště v Základní škole ve Skalici, kde poskytuje vzdělávání v oboru hra na klavír. Zřizovatelem školy při jejím vzniku bylo Arcibiskupství Olomoucké. Po vzniku Biskupství Ostravsko-opavského byly předány zřizovatelské pravomoci na toto biskupství s ohledem na územní působnost.

Vzdělávání je poskytováno v oborech: hra na: flétnu, zobcovou flétnu, klarinet, saxofon, klavír, varhany, housle, kytaru, trubku, lesní roh a v sólovém zpěvu.
Všichni pedagogičtí pracovníci splňují kvalifikační (odbornou způsobilost) předpoklady požadované zákonem č. 563/2004 Sb. (o pedagogických pracovnících). Škola je zapsána v síti škol a je příjemcem státní dotace určené MŠMT na vzdělávání. Škola působí na ul. Československé armády 481 v Místku, v roce 2011 prošla celkovou rekonstrukcí a poskytuje vzdělání v moderních prostorách vybavených veškerými učebními prostředky potřebnými pro vzděláváni v hudebním oboru.

 

Identifikační údaje

Základní umělecká škola duchovní hudby Frýdek - Místek
Československé armády 481 Frýdek – Místek 738 02
IČO:63026376
IZO:108 018 351
Ředitel školy: Mgr. Josef Vojvodík
558 647 196
  zusdh.fm@tiscali.cz
bankovní spojení: 19-3756440237/0100

Zřizovatel

Biskupství Ostravsko - opavské
Kostelní nám. 3172/1 
Moravská Ostrava 1 728 02
596 116 522
kurie@doo.cz  

https://doo.cz/templates/protostar/images/logo.png