Skip to main content

HISTORIE A SOUČASNOST

 

Základní umělecká škola duchovní hudby Frýdek-Místek byla založena v roce 1994 Mgr. Josefem Vojvodíkem s jedinečnou vizí: poskytovat základní umělecké vzdělání v hudebním oboru s možností orientace na duchovní hudbu a vychovávat tak mladé hudebníky a zpěváky pro potřeby chrámových kůrů ve Frýdku-Místku a jeho okolí. Je jedinou církevní školou svého druhu na Moravě a ve Slezsku. Působí v budově patřící farnosti Místek na ulici Československé armády čp. 481 Frýdek-Místek a jedno detašované pracoviště má v Základní škole Skalice, kde se vyučuje Hře na klavír. Zřizovatelem školy je Biskupství ostravsko-opavské.

Ve škole se v současné době vzdělává přibližně 200 žáků, pracuje 17 pedagogů a 2 nepedagogičtí pracovníci zajišťující provoz školy. Vzdělávání je poskytováno v těchto oborech: hra na flétnu, zobcovou flétnu, klarinet, hoboj, klavír, varhany, housle, kytaru, trubku, lesní roh a v sólovém zpěvu, kde vedle klasického zpěvu je vyučován i zpěv populární. Škola organizuje výuku v přípravném stupni, I. a II. stupni základního studia.

Prioritou je poskytovat kvalitní umělecké vzdělávání směřující k individuálnímu rozvoji každého žáka, podpora tvůrčích schopností. Jsme tady, abychom sloužili veřejnosti v prostředí plném bezpečí a důvěry mezi našimi učiteli, žáky, rodiči a zákonnými zástupci.