Skip to main content

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

 

 • Název školy: Základní umělecká škola duchovní hudby Frýdek-Místek
 • Adresa: Československé armády 481, Místek, 738 01, Frýdek-Místek
 • Právní forma: školská právnická osoba
 • Nejvyšší povolený počet žáků ve škole: 400
 • Místa poskytovaného vzdělávání: 
   • 1. Českosloveské armády 481, 738 01 Frýdek-Místek
   • 2. Skalice 192, 738 01 Frýdek-Místek
 • Ředitel: Mgr. Jan Štěpánek
 • Zástupce ředitele: Mgr. Martina Babincová
 • Zřizovatel: Biskupství ostravsko-opavské, Kostelní náměstí 3172/1, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
 • IČO: 63026376
 • IZO: 108018351
 • Datová schránka: tadzuti
 • Bankovní spojení: 19-3756440237/0100