ŠKOLNÉ

ÚPLATA ZA VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Přípravné studium: 1000,- Kč za pololetí

Základní studium: 1400,- za pololetí

Skupinové vyučování: 800 Kč za pololetí

SLEVY NA ŠKOLNÉM

  • 10% každému dalšímu dítěti rodičů, jejichž dítě navštěvuje ve školním roce 2022/2023
    ZUŠ duchovní hudby.
  • 20% na každé další studijní zaměření.
  • 50% pro děti zaměstnanců. Pro vznik nároku na slevu musí být rodič zaměsnán k I. dni daného pololetí školního roku 2022/2023

Nároky na selvu nelze kombinovat. Vždy náleží pouze na jeden nárok na slevu.

TERMÍNY PLACENÍ ŠKOLNÉHO

  • 1.pololetí: do 31.10.2022
  • 2.pololetí: do 31.3.2023

ZPŮSOB PLATBY

Preferujeme platby převodem z účtu, lze však uhradit i hotově v kanceláři ředitele školy.
Platební údaje obdrží zákonný zástupce / zletilý žák od vyučujícího studijního zaměření.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

logo bily 500

2022 Copyright © Základní umělecká škola duchovní hudby Frýdek-Místek. Všechna práva vyhrazena.