Skip to main content

ŠKOLNÉ

ÚPLATA ZA VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

  • Přípravné studium: 1200,- Kč za pololetí
  • Základní studium: 1600,- za pololetí
  • Skupinové vyučování: 1000 Kč za pololetí

SLEVY NA ŠKOLNÉM

  • 10% každému dalšímu dítěti rodičů, jejichž dítě navštěvuje ve školním roce 2023/2024
    ZUŠ duchovní hudby.
  • 20% na každé další studijní zaměření.
  • 50% pro děti zaměstnanců. Pro vznik nároku na slevu musí být rodič zaměstnán k I. dni daného pololetí školního roku 2023/2024

Nároky na slevu nelze kombinovat. Vždy náleží pouze na jeden nárok na slevu.

TERMÍNY PLACENÍ ŠKOLNÉHO

  • 1.pololetí: do 31.10.2023
  • 2.pololetí: do 31.3.2024

ZPŮSOB PLATBY

Preferujeme platby převodem z účtu, lze však uhradit i hotově v kanceláři ředitele školy.
Platební údaje obdrží zákonný zástupce/zletilý žák emailem.