Skip to main content

HUDEBNÍ NAUKA

UČEBNÍ MATERIÁLY

1. ročník - dle pracovního sešitu "Hudební nauka pro ZUŠ (pracovní sešit),1. ročník, Martin Vozar"
2. ročník - dle pracovního sešitu "Hudební nauka pro ZUŠ (pracovní sešit),2. ročník, Martin Vozar"
3. ročník 1. část , 2. část
4. ročník
5. ročník


INFORMACE KE KLASIFIKACI ŽÁKŮ, KTEŘÍ JSOU UVOLNĚNI Z PRAVIDELNÉ DOCHÁZKY DO HUDEBNÍ NAUKY

Žáci se dostaví k přezkoušení do hodiny hudební nauky 2x za pololetí (proběhne formou písemného testu, zkušební látka je dána tematickým plánem daného ročníku, viz níže).

termíny přezkoušení:

I. ČTVRTLETÍ v týdnu od 20. do 24. listopadu 2023
II. ČTVRTLETÍ v týdnu od 8. do 12. ledna 2023
III. ČTVRTLETÍ v týdnu od 15. do 19. dubna 2024
IV. ČTVRTLETÍ v týdnu od 3. do 7. června 2024

TEMATICKÉ PLÁNY

1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
5. ročník