Skip to main content

2023/2024

BLAHOPŘEJEME!

ÚSTŘEDNÍ kolo soutěže zuš (hra na klavír)
 • Zuzana Slívová ze třídy Mgr. Kateřiny Vojvodíkové, 2. místo
KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE ZUŠ (HRA NA KYTARU)
 • Jana Mališová ze třídy Silvie Hrčkové, dipl.um., čestné uznání
krajské kolo soutěže zuš (hra na klavír)
 • Zuzana Slívová ze třídy Mgr. Kateřiny Vojvodíkové, 1. místo; zvláštní cena za interpretaci skladby Félixe Le Couppeye: Pastorální a zvláštní cena Mgr. Kateřině Vojvodíkové za mimořádnou pedagogickou přípravu
 • Eliška Janečková ze třídy Mgr. Martiny Babincové, 3. místo
CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKA CÍRKEVNÍCH ŠKOL V ZÁJMOVÉ UMĚLECKÉ ČINNOSTI, ODRY
 • Karolína Moniaková ze třídy Ivany Blaštíkové, zlaté pásmo
OKRESNÍ KOLO SOUTĚŽE ZUŠ (HRA NA HOUSLE)
 • Stella Prónyai ze třídy Leony Nguyen, DiS., 1. místo

OKRESNÍ KOLO SOUTĚŽE ZUŠ (HRA NA KYTARU)
 • Jana Mališová ze třídy Silvie Hrčkové, dipl.um., 1. místo
 • Rudolf Prymus ze třídy Silvie Hrčkové, dipl.um., 2. místo
 • Timotej Štupák ze třídy Silvie Hrčkové, dipl.um., 2. místo
OKRESNÍ KOLO SOUTĚŽE ZUŠ (HRA NA KLAVÍR)
 • Eliška Janečková ze třídy Mgr. Martiny Babincové, 1. místo
 • Zuzana Slívová ze třídy Mgr. Kateřiny Vojvodíkové, 1. místo
MÚZY ILJI HURNÍKA
 • Zuzana Slívová (hra na klavír) ze třídy Mgr. Kateřiny Vojvodíkové, zlaté pásmo
 • Jana Mališová (hra na kytaru) ze třídy Silvie Hrčkové, dipl.um., stříbrné pásmo