Skip to main content

STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ

Naše škola poskytuje vzdělání v hudebním oboru, ve kterém nabízí tato studijní zaměření:

 • Hra na zobcovou flétnu
 • Hra na příčnou flétnu
 • Hra na lesní roh
 • Hra na trubku
 • Hra na hoboj
 • Hra na klarinet
 • Hra na klavír
 • Hra na varhany
 • Sólový zpěv
 • Hra na kytaru
 • Hra na housle 

Součástí každého studijního zaměření je výuka hudební nauky. Mimo výuky základů hudební teorie a rozvíjení hudebních schopností, které jsou nezbytné pro hru na hudební nástroj nebo zpěv je kladen důraz na budování kladného vztahu k umění.

Nabyté dovednosti žáci dále rozvíjejí v rámci kolektivní interpretace. Podle zájmu se můžou realizovat ve více nástrojových seskupeních nebo pěveckém sboru.